ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

 • MD-S800V VACUUM PRESSURE CONTROLLER

  MD-S800V ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

  ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೋರಿಸಲು 4 ಅಂಕೆಗಳ ಎಲ್ಇಡಿ

  ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರ ಒತ್ತಡ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

  ರಿಲೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಬೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು

  ವಿಳಂಬ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆ, ಹಿಮ್ಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣ

 • MD-S600EZ DIGITAL PRESSURE CONTROLLER

  MD-S600EZ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

  ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೋರಿಸಲು 4 ಅಂಕೆಗಳ ಎಲ್ಇಡಿ

  ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರ ಒತ್ತಡ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ,

  ರಿಲೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಮಿತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

  ವಿಳಂಬ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹಿಮ್ಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಒತ್ತಡ ಸೋರಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ

 • MD-S800 ECONOMIC DIGITAL PRESSURE CONTROLLER

  MD-S800 ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

  ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೋರಿಸಲು 4 ಅಂಕೆಗಳ ಎಲ್ಇಡಿ

  ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರ ಒತ್ತಡದ ಸಂವೇದಕದೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ, ಶ್ರೇಣಿ 0~1…600ಬಾರ್

  ರಿಲೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಬೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು

  ವಿಳಂಬ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆ, ಹಿಮ್ಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣ

 • MD-S800EZ DIGITAL PRESSURE CONTROLLER

  MD-S800EZ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

  ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೋರಿಸಲು 4 ಅಂಕೆಗಳ ಎಲ್ಇಡಿ

  ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರ ಒತ್ತಡ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ,

  ರಿಲೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಮಿತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

  ವಿಳಂಬ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹಿಮ್ಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಒತ್ತಡ ಸೋರಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ

 • MD-S900EZ DIGITAL PRESSURE CONTROLLER

  MD-S900EZ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

  ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೋರಿಸಲು 4 ಅಂಕೆಗಳ ಎಲ್ಇಡಿ

  ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರ ಒತ್ತಡ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ,

  ರಿಲೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಮಿತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

  ವಿಳಂಬ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹಿಮ್ಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಒತ್ತಡ ಸೋರಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ

 • MD-S910 ECONOMIC DIGITAL PRESSURE SWITCH:

  MD-S910 ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಸ್ವಿಚ್:

  ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೋರಿಸಲು 4 ಅಂಕಿಯ LED

  ಮೂರು ಒತ್ತಡದ ಘಟಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ: ಎಂಪಿಎ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸೈ

  ರಿಲೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಮಿತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

  ವಿಳಂಬ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹಿಮ್ಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಒತ್ತಡ ಸೋರಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ